Thuốc Trừ Sâu HAIHAMEC 3.6EC

Thuốc Trừ Sâu HAIHAMEC 3.6EC

Tác dụng: tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh. Đặc trị các loại sâu, nhện, bọ trĩ đã kháng thuốc. - Đăng ký trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ, ...

  • 190
  • Liên hệ

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan

Hân Hạnh Được Phụ Vụ Quý Khách Hàng

Hotline Zalo Messenger Bản đồ